To energitjenestecentre bliver til et

  1. juli 2016 blev Energitjenesten Sjælland og Energitjenesten København sammenlagt. Samtidig ændredes navnet til Energitjenesten Øst.