Til virksomheder og store bygninger

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EnergiTjenesten har specialiseret sig i at hjælpe mindre virksomheder med at opnå energibesparelser. Vi vil gerne gøre det enkelt at få en lavere energiregning og et bedre arbejdsmiljø, derfor er vores aktiviteter ikke tidskrævende for virksomheden. Vi laver en enkel plan for indsatsen, og bistår i valg af leverandør og indhentning af energisparetilskud.

  • Energigennemgang af virksomheden: Rådgiveren gennemgår virksomheden sammen med en virksomhedsrepræsentant. Herefter udarbejdes en rapport udfra de indsatser som skønnes realistiske for virksomheden.
    Rapporten kan suppleres med en præsentation for bestyrelse, ledelse eller medarbejdere efter eget valg, ligesom vi tilbyder videre hjælp til iværksættelse af tiltag.
  • Inspirationsbesøg: Med udgangspunkt i ovenstående rapport afholdes et praktisk møde på den gennemgåede virksomhed. Tilsvarende virksomheder inviteres med til mødet, hvor indsatserne præsenteres ved at gå gennem virksomheden sammen med deltagerne. Mødet kan suppleres med deltagelse af lokale håndværkere og leverandører, som efterfølgende kan give deltagerne tilbud på konkrete opgaver. Læs mere
  • Foredrag: Rådgiveren holder oplæg for virksomheden eller flere virksomheder. Foredrag kan være af mere generel karakter, støtte muligheder eller adfærd hos medarbejderne. Læs mere
  • Område eller branche indsats: Energitjenesten gennemgår en række virksomheder f.eks. i et erhvervsnetværk, en erhvervsgrundejerforening eller et kommunalt netværk. De enkelte virksomheder får ikke en rapport med mindre de betaler for den. Energitjenesten samler alle virksomheders relevante indsatser og mulige energibesparelser i et stort skema, som præsenteres på et fælles møde. Her kan virksomhederne vurdere, om de vil invitere en eller flere entreprenører til at give dem et tilbud. Hvis f.eks. en belysningsvirksomhed giver tilbud til 10 virksomheder, kan prisen blive lavere og indsatsen effektiv.

Tilskud til energirenovering, som kan finansiere rådgivningen

EnergiTjenesten kan hjælpe dig med at hente dit energisparetilskud hos et forsyningsselskab, som EnergiTjenesten har en aktøraftale med. Du kan også selv hente tilskuddet fra det forsyningsselskab du ønsker. Læs mere på www.energisparesiden.dk