Til din bolig

BedreBolig-rådgiveren hjælper dig til at få et mindre energiforbrug

Kunne du tænke dig at gøre din bolig bedre og få et mindre energiforbrug? Nu kan vores BedreBolig-rådgivere give dig svar på, hvordan du får en bedre bolig med mere komfort og et mindre energiforbrug.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde, og vores rådgivere er uddannet til BedreBolig-rådgivere af Energistyrelsen, så vi kan hjælpe dig gennem dit boligprojekt fra plan til færdigt resultat. Med en BedreBolig-plan får du overblik over dine muligheder, råd om de rigtige løsninger og viden om de mange fordele og hvilke forbedringer energibesparelsen kan betale for.

Kontakt en af vores BedreBolig-Rådgivere for en uforpligtende snak og hør hvad vi kan gøre for dig.

Mange husejere har allerede energirenoveret deres hus. På sparenergi.dk kan du læse om deres erfaring. Casene er opdelt efter forskellige kriterier, så du kan finde eksempler, der svarer til dit eget hus. Skal du have ny varmekilde, kan du bruge denne beregner på sparenergi.dk til at få et indtryk af dine muligheder baseret på oplysningerne i BBR.

BedreBolig-besøg

Rådgiveren gennemgår dit hus sammen med dig, og taler med dig om de planer og ønsker du har for huset, og gennemgår mulighederne for forbedringer af indretning, lysindfald, tæthed og mindre energiforbrug. Du får ikke en rapport, men et kort notat med en kort liste over de vigtigste indsatser. Hvis du under besøget vurderer at en BedreBolig-plan er nødvendig for dig, vil rådgiveren også måle dit hus op.

BedreBolig-plan

Rådgiveren gennemgår huset tilsvarende BedreBolig besøget, og han måler det op, så der kan beregnes på mulighederne. Med en BedreBolig-plan får du overblik over dine muligheder, en kort beskrivelse af hver indsats, og beregning af investering og besparelsespotentialer. Beregningen er kontrolleret af Energistyrelsen, og derfor anerkendt i banken som grundlag for et lånetilbud. Se et eksempel på en BedreBolig-plan her: bilag3-eksempel-paa-bedrebolig-plan.pdf

Termografiske billeder

Termografi kan bruges til at vise, hvor dit hus er utæt. Det kan således forbedre den del af energigennemgangen, som handler om utætheder f.eks. rundt om vinduer, sokkel, samling af væg og tag m.m. Vi laver ikke en komplet termografirapport, fordi vi mener at en egentlig BedreBolig gennemgang af huset giver et bedre helhedsbillede af både tæthed, isolering, varmesystem, elforbrug m.m. Men vi supplerer gerne BedreBolig-planen med 4 – 6 kommenterede termografibilleder til understøttelse af konklusionerne. Termografi kan kun gennemføres i perioden oktober til april.

Tilskud til energirenovering

I nogle kommuner kan man få tilskud til energirenoveringen eller til rådgivning om energirenovering. Tjek din kommunes hjemmeside, for at se, om der gives tilskud i din kommune, eller se her, hvilke kommuner vi samarbejder med.

Alle, der energirenoverer deres hus, kan få glæde af håndværkerfradraget, da arbejdslønnen til energiforbedringer er omfattet af ordningen. Du kan læse reglerne her.

EnergiTjenesten kan hjælpe dig med at hente dit energisparetilskud hos et forsyningsselskab, som EnergiTjenesten har en aktøraftale med. Du kan også selv hente tilskuddet fra det forsyningsselskab du ønsker. Læs mere på www.energisparesiden.dk

Gå til webshoppen

Hvis du allerede har aftalt et besøg, kan du med fordel udfylde nedenstående formular, så rådgiveren ved lidt om dit hus.

Felter mærket med * er påkrævede