Inspirationsoplæg

Baggrund

Energitjenesten får flere henvendelser fra grundejerforeninger der ønsker at få et oplæg om energibesparelser på deres generalforsamling. De har ofte ikke midler til at fi nansiere oplægget og giver derfor hurtigt op igen. Der er et stort potentiale for energibesparelser ved at give boligejere et inspirerende oplæg om, hvor de skal starte deres overvejelser samt igangsætte en snak i foreningen og/eller blandt medlemmerne om energibesparelser og vedvarende energi.

Der er pt. stor interesse for, hvordan man kan spare på energien, og ved at arbejde med grundejerforeningen kan man facilitere lokalt samarbejde som giver både energibesparelser men også viden om, hvem der allerede har lavet det ene eller det andet. Og hvem der kender til gode lokale aktører.

Hvad er et “Inspirationsoplæg”?

Energitjenesten giver et oplæg på et borgermøde eller på en forenings generalforsamling og kan omhandle energibesparelser generelt eller have vægt på konkrete alternativer til fossile brændsler. Foredraget kan suppleres med oplæg fra kommunen eller andre aktører. Kommunen er vært for arrangementet.

Arrangementet tager typisk 2-3 timer for en valgfri stor gruppe borgere hvor der er mulighed for at stille spørgsmål – enten enkeltvis eller i forsamlingen til Energitjenesten og evt. andre oplægsholdere samt kommunen.

Hvad indeholder et “Inspirationsoplæg”?

Energivejlederen vil tage udgangspunkt i målgruppen og afhængig af om det er en gruppe borgere, der er godt i gang eller en gruppe, der skal inspireres til at starte en proces med indhentning af viden vil oplæg om energibesparelser omhandle konkret viden om, hvilken gavn boligejerne vil have af at engagere sig i energibesparelser og nogle konkrete råd til at spare på energien i sin bolig.

Ansvarsfordeling

Grundejerforeningen finder egnede lokaler inkl. projektor og skærm til oplægget.

Økonomi

Pris 5.000 kr. ekskl. moms. Energitjenesten har en fast takst uanset transport til den salgs oplæg.