Rådgiver cafe

Hvad er en “Rådgivercafe”?

En rådgivercafe er et arrangement, hvor borgere kan få grundig vejledning i, hvad de kan udføre af energibesparende tiltag samt hjælp til at prioritere hvilke besparelser, de vil investere i og indblik i hvad de kan opnå med deres investeringsramme.

Hvad indeholder en “Rådgivercafe”?

Energitjenesten stiller op med en energivejleder i 6 timer eksempelvis på kommunen. Borgerne kan booke 30-60 minutters individuel rådgivning.
Energitjenestens rolle er at hjælpe borgeren med at lave en prioritering af sine energibesparelsesprojekter, så de bliver igangsat.

Under cafeerne er teknisk forvaltnings medarbejdere også tilgængelige og det er muligt at få afk laret helt konkrete sagsspørgsmål som f.eks. jordvarmeanlæg og olietankes levetid osv. med det samme for at øge muligheden for, at borgeren går fra samtalen klar til umiddelbart efter at træffe afgørelser og indhente tilbud.

Målgruppe

Borgere

Ansvarsfordeling

Kommunen tilbyder dette til deres borgere og håndterer tidsbestilling samt fi nder egnet lokale. Energitjenesten stiller med 1 energivejleder.
Borgeren medbringer selv data om sit hus. Inden rådgivercafeen har kommunen sørget for at rådgiveren er informeret om lokalplaner, forsyningsplaner med mere. Før cafeen har borgerne afgivet deres navn, adresse og hvilke sagsområder, de gerne vil vide noget om. På den baggrund har teknisk forvaltnings personale forberedt en kort sagsbehandling med et billede af huset set i google maps, der angiver husets orientering i forhold til syd samt viser grundens størrelse, derudover er der kort skrevet noget om servitutter og andet, der kan tænkes at have indflydelse på borgerens muligheder for at etablere vedvarende energi eller andet. Dette gøres for at sikre, at borgeren ikke får rådgivning om noget, der sidenhen viser sig ikke at kunne lade sig gøre.

Økonomi

Pris 5.000 kr. ekskl. moms pr gang (6 timer)

Erfaringer med rådgivercafe

Cafeerne er gennemført i Slagelse, Glostrup, Furesø, Fredensborg,
Gladsaxe og Frederiksberg kommune.