Mini energimesse

Hvad er en mini-energimesse?

En mini energimesse er et mindre arrangementerne, der kommer tæt på borgeren og vedkommendes behov. En mini-energimesse kan have 5-10 stande. Man kan vælge at lade borgerne møde lokale leverandører for at fremme det lokale erhvervsliv eller messen kan være temaopdelt og have
stadeholdere udefra. Kommunen vil stå som arrangør af messen, som kan placeres dér, hvor kommunen finder det mest passende.

Hvad indeholder en mini-energimesse?

Energitjenesten vil være til stede og tilbyde uvildig rådgivning til de fremmødte borgere samt holde oplæg om energibesparelser – enten generelt eller i tråd med det valgte tema for mini-energi-messen. På den måde kan borgerne først snakke med Energitjenesten om hvilke løsninger, der umiddelbart ser relevante ud for dem, evt. snakke med kommunen om der skulle være nogle barrierer for deres valg og dernæst tale med en konkret leverandør.
På den måde bringes borgere, der har overvejet energirenovering eller vedvarende energi tættere på beslutningen og hjælpes til at forstå hvilke forhold, de skal overveje.

Tilsammen vil de have mulighed for at kunne give borgeren den bedste oplysning ift. indsatsområder, finansiering og tilbud på udførelse af opgaven.

Målgruppe

Individuelle borgere, grundejerforeninger, lejere, andelshavere eller lignende.

Økonomi

10.000 kr. ekskl. moms for sparring i forbindelse med forberedelsen af mini-energi-messe samt rådgivning og oplæg på messen