Borgerrettet indsats 

Indsats overfor boligejere

Her tages udgangspunkt i Energistyrelsens BedreBolig ordning. Vi udarbejder gerne et projekt, hvor vi rådgiver boligejerne, og evt. hjælper kommunen med kommunikationen til borgerne. Man kan med fordel tilknytte lokale håndværkere via et erhvervsnetværk eller lokale håndværkerlister. EnergiTjenesten har erfaring med, hvordan det kan gøres. Evalueringen kan kombineres med hjælp til at opnå KWh-tilskud for boligejerne.

Kommunens business model siger, at der kommer 120.000 kr. tilbage i kommuneskat, hver gang borgerne imvesterer 1 mio. kr. i renovering af deres huse. Det sker for hver 20 BedreBolig-planer.

Indsats overfor etagebyggeri

Pga. størrelsen kan man godt rådgive enkelte enheder, men det er en fordel at kunne samle flere, f.eks. via et fælles introduktionsmøde afholdt af kommunen sammen med EnergiTjenesten. Der kan efterfølgende leveres en fælles opsamling på indsatsen. Det er også muligt at etablere en kontakt til finansiering af investeringen af udvalgte indsatser via pensionsmidler. Dette kræver en særlig aftale.