For Enden Af Vejen

Hvad er “For Enden Af Vejen”?

”For enden af vejen” er et arrangement i grundejerforeningen eller landsbylauget, hvor der gives fælles vejledning med udgangspunkt i to lokale huse. Herefter tjekkes 8-12 huse individuelt. Foreningen er en god indgang til dialog, fordi mange ønsker personlig vejledning, uden at ville betale for et individuelt besøg.

Hvad indeholder et “For Enden Af Vejen”  event?

På selve dagen er Energitjenesten til stede med 2 energivejledere og en mobil udstilling. Grundejerforeningens formand byder velkommen og der gives herefter en introduktion til dagens forløb. Herefter laver de 2 vejledere en grundig energigennemgang af to lokale huse, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Gennemgangene varer ca. 1 time. Efter de grundige gennemgange kan der bestilles tid til 8-12 kortere gennemgange af andre huse. Gennemgangene af disse varer 15-20 minutter, hvor boligejeren kan rette sine specifikke spørgsmål til netop sine egen bolig. Selve arrangementet varer 6 timer og der udarbejdes ikke rapport efter de enkelte energitjek. I områder med mange ens huse, er der mulighed for at bestille en grundigere rapport, som opgør fællestræk ved boligerne og hvilke tiltag, der vil være effektive for alle husene.

Ansvarsfordeling

Grundejerforeningen kan telefonisk aftale placering og andre specifikke spørgsmål i forbindelse med arrangementet med Energitjenesten. Grundejerforeningen sørger for plads til den mobile udstilling samt står for synliggørelse af arrangementet i lokalområdet. Hvis det aftales på forhånd kan grundejerforeningen sørge for at booke op til 12 gennemgange inden arrangementet. Energitjenesten er ansvarlig for gennemførelse af arrangementet med opstilling før arrangementet, bemanding af udstilling samt gennemførelse af energigennemgange.

Økonomi

Pris 15.000 kr. ekskl. moms.