Energimærkning med mening

Alle bygninger over 1.000 m2 , bygninger med udlejning over 60 m2 og offentlige bygninger over 250 m2 skal altid have et gyldigt energimærke. Formålet er at man kan sammenligne bygningernes energimæssige tilstand samt at gøre ejere og lejere klogere på, hvad der kan gøres for at nedsætte forbruget.

Et energimærke afspejler ikke hvordan bygningerne bruges og derfor er drift og adfærd ikke med. Dertil kommer at el- og vandforbruget ikke er dækket i særlig høj grad. Det vil energimærkning med mening ændre på.

Når EnergiTjenesten sender en energimærkekonsulent ud, tilbyder vi som ekstraydelse at lave følgende:

  • Gennemgang af bygningens installationer sammen med teknisk personale og bestyrelse
  • Foreslå driftsmæssige ændringer der vil give besparelser
  • Udpege adfærdsmæssige ændringer som brugere/beboere kan gennemføre for at opnå forbedret indeklima og energibesparelser
  • I dialog med de medvirkende at udpege områder hvor komfort, vedligehold og energibesparelser passer godt sammen
  • Beskrive og beregne pris samt effekt af tiltag som aftales under besøget
  • Fremsende et indsatskatalog med prioriterede tiltag indenfor varme-, el- og vandbesparelser samt indeklima og komforttiltag
  • Være til rådighed efterfølgende for opklarende spørgsmål

Hvornår giver det mening?

  • Når bygningen alligevel skal energimærkes – vi giver 2.000 kr. i rabat på normalprisen ved bestilling af rådgivning sammen med energimærkning.
  • Hvis bestyrelsen/ejeren har brug for beregnede input vedr. tiltag der ikke er omfattet af energimærkningen, eller hvis tiltag umiddelbart har meget lang tilbagebetalingstid, men effekten på komfort og vedligeholdelse ikke er medregnet.
  • Hvis man har et relativt nyt energimærke kan det også få mening ved at få en rådgiver fra EnergiTjenesten på besøg.

Hvordan kommer I videre?

Energimærke med mening, mening med energimærketEnergiTjenesten tilbyder som en yderligere tillægsydelse, at sende en trænet oplægsholder ud for at præsentere forslagene for brugere/ejere/beboere samt svare på spørgsmål og overvejelser som disse måtte have. Ved denne fælles drøftelse er rådgiveren fra EnergiTjenesten den uvildige ekspert der kan svare på spørgsmål uden værdiladning.

Ring for pristilbud på energimærkning med mening eller bare rådgivning uden mærkning 3698 6128