Etagebyggeri, boligforeninger, Andelsforeninger

COLOURBOX7513542Indsatsen i etagebyggeri opdeles i:

Fokus på drift med udarbejdelse af rapport om muligheder inden for varmesystem, klimaskærm, fællesanlæg og vedvarende energi. Denne indsats kan suppleres med aktiviteter rettet mod beboerne med fokus på adfærd og ressourceforbrug. Her er også tale om vand, affald, belysning og indeklima/udluftning.

Energimærkning med mening eller mening med energimærket: Boligforeninger skal være energimærket. Hvis I har et gyldigt energimærke der ikke skal opdateres, kan vi hjælpe jer med at prioritere indsatserne ud fra en helhedstankegang der inddrager vedligeholdelse, indeklima og komfort.

Sådan gør vi det: En Boligafdeling gennemgås af en energirådgiver sammen med en ejendomsfunktionær og evt. en energiinteresseret bestyrelsesrepræsentant. Herefter udarbejdes en rapport gerne med udgangspunkt i energimærket, gennemgangen og dialogen. Rapporten forklarer tiltag fra energimærket, supplerer med andre ønskede tiltag og fokuserer ud over investeringer på adfærd/styring.

Præsentation: Rapporten kan efterfølgende præsenteres for et relevant forum valgt efter boligafdelingens ønske. Deltagere kan være ejendomsfunktionærer, bestyrelse, administrationsselskab, beboere. Målet er at sikre en fælles forståelse af de foreslåede tiltag, så disse kan implementeres direkte eller indskrives i drifts- og vedligeholdelsesplanerne.

Tilsvarende kan tilbydes en gennemgang af relevante klimatilpasningstiltag.

Pris: gennemgang 7.000 kr. Præsentation 4.000 kr. begge priser excl. moms.

Gennemførelse og finansiering: Aktiviteterne kan suppleres med sparring på gennemførelse af tiltag. Her vil det dog oftest være administrationsselskabet der tager over.

Energitjenesten kan også bistå med en finansieringsløsning i særlige tilfælde. Ring for nærmere information.

Beboerindsats i etagebyggeri

Beboerne i etagebyggerier er selv ansvarlige for en del af energi- og ressourceforbruget. Her er fokus særligt på adfærd og mindre ”Gør det selv” initiativer. Energitjenesten tilbyder derfor primært to aktiviteter til beboerne:

 Homeparty: En lejlighed er udgangspunkt for et homeparty, hvor deltagerne mødes i lejligheden som gennemgås og diskuteres igennem med deltagerne, så alle får vendt deres spørgsmål og præsenteret relevante spare muligheder, som alle beboere vil kunne gennemføre.

”Gør det selv” kursus. Der gennemføres et 3 timers ”gør det selv” kursus, hvor deltagerne får præsenteret en række muligheder og en sparekuffert med enkelt måleudstyr, som efterfølgende kan lånes nogle dage af hver enkelt deltager. Ejendomsfunktionæren eller en anden skal stå for at koordinere udlånet. Se mere her: ”Gør-det-selv Kursus”

Messe/event stand: Energitjenesten kan også komme ud med en messe-stand til arrangementer, hvor rådgivning til de voksne kan suppleres med sjove aktiviteter for børnene omhandlende vand, vedvarende energi m.m.