Til grundejerforeninger, landsbylav eller andre foreninger

Huse i et nærområde har ofte fælles udfordringer, hvorfor det kan være en fordel at lave fælles informationsaktiviteter til inspiration for alle beboere. Derfra kan den enkelte selv arbejde videre, eller man kan gå sammen i projekter om fælles indhentning af tilbud hos håndværkere, så man opnår gode rabatter. Man kan også gå sammen om et fælles fjernvarme eller nærvarmeanlæg, måske endda et vindmølle- eller solcelle lav.

Hvem betaler?

En del kommuner hjælper gerne lokalområderne, hvorfor det kan være en god ide at kontakte kommunen for at høre om mulighederne. Det er også muligt at Energitjenesten har projekter, der kan finansiere hele eller dele af jeres aktiviteter. Men selv om I selv skal betale, får I rådgivningen billigere, hvis I går sammen.

Inspiration og indledende vejledning

Energitjenesten er rutinerede i at holde rådgivnings- og inspirationsevents på et meget konkret og brugernært niveau. Dialog er en meget vigtig del af vores aktiviteter. Ud over vores en-til en rådgivning af husejere, har vi derfor udviklet en vifte af nedenstående koncepter, som kan tilbydes grupper.

De beskrevne aktiviteter kan tilpasses efter jeres behov. Vi udvikler også gerne nye aktiviteter sammen med jer. Du kan se en prisoversigt her.

  • ”For enden af vejen”: Rådgiverne besøger en landsby eller grundejerforening, giver en kort introduktion til energirenovering, og gennemgår derefter 2 huse sammen med deltagerne. Her opstår en god dialog om muligheder. Efterfølgende kan flere boliger gennemgås. Læs mere.
  • Rådgivercafé: Rådgiveren står til rådighed mindst 2 timer f.eks. i forsamlingshuset. Boligejere kan booke tid på forhånd og får 30 minutters rådgivning. Læs mere.
  • Hvorfor og hvordan får du en Bedre Bolig? Oplæg og dialog: Få en rådgiver ud til et lokalt møde. Vi kan fortælle om energi og miljø bredt eller fokuseret på et emne. Læs mere
  • Messe-stand: EnergiTjenesten kan bidrage som den uvildige rådgiver på en lokal messe. Håndværkere og forhandlere fremhæver altid deres produkt, derfor er uvildig vejledning til at stille de rigtige spørgsmål en god støtte for borgerne. Energitjenesten kan også bistå i planlægningen af en messe. Læs mere
  • ”Gør det selv” – kursus: Kursus over 3 timer, hvor rådgiveren gennemgår en kuffert med værktøjer til at gennemgå sin egen bolig for små energibesparelser. Kursisterne kan evt. aftale at låne kufferten hjem på skift. Efter aftale kan aktiviteten udvides med introduktion til termografi og efterfølgende lån af udstyr. Læs mere
  • ”Sammen om BedreBolig”: En gruppe boliger kan gå sammen om fælles udbud af håndværkerydelser, og opnå store besparelser på prisen. Alle får en individuel BedreBolig plan. Det fælles udbud udarbejdes af BedreBolig rådgiveren, men boligejerne vælger individuelle indsatser. Ring og hør mere.
  • Åbent hus: 2 – 3 lokale husstande åbner dørene for naboerne. Her kan man få en snak om de løsninger husstandene allerede har installeret. Husejeren suppleres med en rådgiver eller en håndværker.