Generalforsamling

Energitjenesten Sjælland afholder generalforsamling torsdag den 23. juni kl. 17 i vores lokaler i CAT bygningen på Universitetsparken 7, Roskilde

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor, ledelse og bestyrelse
  4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
    a. Forslag til ændring af vedtægterne. Klik her for at se forslaget
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt