FORSLAG til vedtægtsændring i foreningen Energitjenesten Sjælland

 

Nugældende Forslag Bemærkning
§ 1 NAVNForeningens navn er ”Energitjenesten Sjælland”.Foreningen har hjemsted i Køge Kommune.  § 1 NAVNForeningens navn er ”Energitjenesten Sjælland”.Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.  Skal ændres på grund af flytning tilUniversitetsparken 74000 Roskilde
§ 4 GENERALFORSAMLINGGeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.Alle medlemmer, som har været medlem i mindst én måned, har stemmeret på generalforsamlingen.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse ved brev eller mail til hver enkelt medlem.

§ 4 GENERALFORSAMLINGGeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.Alle medlemmer, som har været medlem i mindst én måned, har stemmeret på generalforsamlingen.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse ved mail til hver enkelt medlem.

”ved brev” slettes for at forenkle administrationen.
§ 5 BestyrelsenAndet afsnitBestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Hver foreningsmedlem udpeger et medlem. Hvis der er mere end fire foreninger trækkes årligt lod mellem de foreningerne hvis bestyrelsesmedlem er på valg og de foreninger som ikke har en bestyrelsesrepræsentant, således at udpegede medlemmer maximalt udgør 4. Øvrige medlemmer vælges på generalforsamling af og blandt samtlige personlige medlemmer af Vedvarende Energi på Sjælland, som har registreret tilknytning til Energitjenesten Sjælland og i medlemsforeningerne.Der vælges 3, heraf er maximalt 2 foreningsmedlemmer, i lige år og 4, heraf er maximalt to foreningsmedlemmer, i ulige år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 5 BestyrelsenAndet afsnitBestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Hver foreningsmedlem udpeger et medlem, som er valgt for 2 år. Hvis der er mere end fire foreninger trækkes årligt lod mellem de foreningerne hvis bestyrelsesmedlem er på valg og de foreninger som ikke har en bestyrelsesrepræsentant, således at udpegede medlemmer maximalt udgør 4. Udpegning sker samtidigt med generalforsamling. 

Øvrige medlemmer vælges for 2 år på generalforsamling af og blandt samtlige personlige medlemmer af Vedvarende Energi på Sjælland, som har registreret tilknytning til Energitjenesten Sjælland eller i medlemsforeningerne.

Der vælges 1-2 i lige år og 1 – 2 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Skaber mere entydighed om hvordan bestyrelsen vælges
Efter § 11:”Således vedtaget på stiftende generalforsamling” ”Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Høje Tåstrup den 4. februar 2015 og ændret på generalforsamling den 25. juni 2015” Den oprindelige er mangelfuld og hertil vedtages yderligere tekster.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.