Generalforsamling

Energitjenesten Sjælland afholder generalforsamling torsdag den 23. juni kl. 17 i vores lokaler i CAT bygningen på Universitetsparken 7, Roskilde

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor, ledelse og bestyrelse
  4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
    a. Forslag til ændring af vedtægterne. Klik her for at se forslaget
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Spar mange penge på energirenovering

Ikke alene sparer du på energiregningen, hvis du forbedrer dit hus. Du kan også få tilskud til renoveringen dels igennem boligjobordningen og dels ved at sælge din energibesparelse til dit energiselskab. Der kan du opnå et tilskud på ca. 35 øre pr sparet kWh. Boligjobordningen er blevet gjort grøn fra 1. januar. Det betyder, at du nu kun kan få tilskud til energiforbedringer, når du renoverer dit hus. Læs Jyllandspostens artikel her. Du kan også læse mere på Energitjenestens hjemmeside.

Hvad er BedreBolig

Nu kan vores BedreBolig-rådgivere give dig svar på, hvordan du får en bedre bolig med mere komfort og et mindre energiforbrug. Vi er af Energistyrelsen uddannet til BedreBolig-rådgivere, så vi kan hjælpe dig gennem dit boligprojekt, fra plan til færdigt resultat. Med en BedreBolig-plan får du overblik over dine muligheder, råd om de rigtige løsninger og viden om de mange fordele og hvad energibesparelsen kan betale for af forbedringer.

Besøg BedreBolig.dk og læs, hvad ordningen går ud på.